Biserica penticostala “MENORAH”
Proiectul  AMA  DEUS – Ianuarie 2009   
Observaţii: Acest proiect se doreşte a fi un plan bine desfăşurat în timp (pe o perioadă de aprox. un an), având în componenţa sa puncte de vedere teoretice, personale rectificabile, dar şi aspecte practice, formale menite să dea naştere unui program socio-educativ al bisericii.
    Proiectul Ama Deus ( = iubitor de Dumnezeu , iubeşte-l pe Domnul) îşi propune realizarea practică a unei viziuni, a unor finalităţi care să genereze activităţi specifice Bisericii primare(F.A. 2 ;41-47)
 
                « Iubiţi dar pe Domnul toţi cei iubiţi de El, căci Domnul păzeşte pe cei credincioşi…» ( Ps. 31 ;23) este deviza acestui proiect.
    Fie ca Dumnezeu sa binecuvânteze lucrul mâinilor noastre ! ( Iov 1 ;10)

                     Proiectul Ama Deus  se împarte în trei secţiuni

I - Secţiunea grupul de tineri si liderii

II - Secţiunea activităţi

III - Secţiunea conţinuturi

IV. -  Concluzie

                               
                                I. GRUPUL DE TINERI ŞI LIDERII


   
    Grupul de tineri este alcătuit din :

     A) Tinerii bisericii
              -  se propune o inventariere riguroasă a numărului de tineri ai bisericii, în funcţie de vârstă(  de ex. categoria -14/15 ani – 19/20 ani şi  categoria 20 > )
               -  se propune o scurtă caracterizare a abilităţilor şi darurilor acestor tineri în vederea promovării lor, pe viitor, pentru diferitele slujiri(de ex. Cei care au darul/abilitatea de a cânta > pentru viitorii cântăreţi şi instrumentişti; cei care au darul de a vorbi oamenilor > pentru viitorii evanghelişti. etc.
               -  se pot forma de ex. formaţii pentru a învăţa la un instrument,etc.

    B) Liderii de tineret
                - vor avea o slujire în echipă, după modelul oferit de Biserica primară
                - se propune definirea funcţiilor liderilor şi numirea liderilor(de ex. Se propune un lider principal responsabil cu tineretul care este subordonat direct pastorului şi comitetului bisericii , liderul principal va colabora cu pastorul bisericii)
                 - se propun 2-3 lideri responsabili doar cu partea muzicală care vor colabora cu liderul principal responsabil cu tineretul.

   C) Liderul principal
                  -  va promova ,în timp, un colaborator (sau mai mulţi) din rândul tinerilor pentru ca lucrarea să aibe continuitate.Doar la propunerea pastorului bisericii liderul principal va avea un asistent care îl va ajuta.Pastorul bisericii poate înlocui lucrarea liderului principal responsabil cu tineretul.

                
                                      II. ACTIVITĂŢI

    Se doreşte a exista :
1. Întâlniri/programe  oficiale ale tineretului :
    De ex. Miercuri ora 18 - 19,30 repetiţii pentru cântări
                                    19,30 - 20 dezbateri, părtăşie, rugăciune pentru diferite cazuri, situaţii speciale, etc
                Vineri  ora   18 - 20  seară de părtăşie, studiu biblic, etc.

2. Lucrarea de post şi rugăciune:
       - pentru tineri dar şi pentru cazuri speciale, tineri aflaţi în dificultăţi materiale, sociale, familiale,etc.
       - aceasta lucrare se poate desfăşura periodic , de ex. o zi pe saptămână, etc.
3. Slujirea în cadrul serviciilor divine ale bisericii locale:
       - în  timpul oricărui serviciu divin, prin diferite activităţi: cântari,poezii,mesaje,etc.
       - serviciu divin special – numit seara tineretului(este seara primei duminici din fiecare  luna) – în cadrul acestei seri se desfăşoară diferite activităţi spirituale

         ALTE ACTIVITAŢI


4. Misiune – este lucrarea care se desfăşoară în afara bisericii locale:
       - în/prin localităţi: evanghelizare pe stradă, în parcuri,etc
       - prin invitaţii din partea altor biserici.
5. Vizite în spitale,aziluri, case de copii; la casele fraţilor bolnavi,etc:
      - se pot desfăşura periodic
6. Întâlniri de tineret -  organizate cu diferite ocazii, de ex. întâlnirea de tineret a bisericilor din zona Caransebeşului, etc.
7. Seri/nopţi de veghe/stăruinţă – seri de părtăşie – agape.
     Serile de veghe    -  au un pronunţat caracter spiritual, vor fi invitaţi fraţi lucrători cu experienţă. etc
     Serile de părtăşie -  sunt acele seri în care pe lângă închinare se pot desfăşura şi alte activităţi(vezi alineatul nr.9).
      Agapele              -   sunt o parte constitutivă a nopţilor de veghe/stăruinţă şi a serilor de părtăşie în care fraţii servesc masa împreună.
8. Tabere(de vacanţă) creştine – participarea se poate face în formă organizată  la diferite niveluri: ex. tabăra de tineret regională, Peniel,etc.


9. Activităţi: culturale (cultură biblică), informaţionale (geografie,istorie,etc), concursuri,teste,sondaje, jocuri, activităţi sportive – aceste activităţi pot constitui forme de atracţie pentru tinerii din afara bisericii pentru evanghelizarea lor, tinerii noştri putând invita colegi,prieteni, membri de familie necredincioşi, etc.
10. Consiliere- dezbatere online – internet -  aceste activităţi vin în întâmpinarea problemelor şi nevoilor de orice natură cu care se confruntă tinerii/adolescenţii > soluţiile oferite fiind adaptate şi adoptate conform liniilor călăuzitoare ale SFINTELOR SCRIPTURI.
11.Contribuţii financiare,materiale – este o lucrare, parte a lucrării spirituale a bisericii care trebuie practicată şi de tineri:dărnicia, zeciuiala, etc.
           Observaţii
     În cazul consilierii( şi în cazul oricărei alte activităţi) conducerea bisericii este informată în prealabil, liderul de tineret oferind rapoarte de informare periodice, spiritul de unitate, de colaborare, de muncă în echipa fiind dovada unei conlucrări dupa voia lui Dumnezeu.
(Filip.2;1-4 , 4;8 )
     Secţinea activităţile tineretului poate avea adaptări, rectificări, restricţionări pentru bunul mers al bisericii locale.


                                 III. CONŢINUTURI


     Principalele conţinuturi  ale activităţilor tinerilor sunt: mesajele care
-    pot îmbrăca o formă sau înveliş sonor muzical – cântările
-    şi mesajele propoziţionale
 
    Cântările – se doreşte promovarea cântărilor duhovniceşti ceea ce priveşte conţinutul, iar în ceea ce priveşte învelişul sonor, trebuie acceptată o formă muzicală specifică culturii bisericeşti (cu diferitele influnţe de gen acceptate de cultura creştină evanghelică română, de ex. de la cântarea „Poporaşul meu”care are o influenţă populară clasică la cantarea “Mai sus de oameni” care este o cântare de muzica pop - americana  a lui Michael W Smith.
    Se va ţine cont şi de linia călăuzitoare a bisericii şi anume: trezirea spirituală, cântarile aducând astfel o atmosferă de prospeţime, de revigorare.
    Bineînţeles, există şi în continuare posibilitatea schimbării repertoriului tematic în funcţie de serviciul divin: de ex. la cina

Domnului avem cântări specifice, la evangelizare avem cântări de chemare la pocăinţă, etc.
    Dumnezeu locuieşte în mijlocul laudelor poporului său – se propune, astfel, să existe o tendinţă a exprimării cântărilor de laudă şi mulţumire la adresa lui Dumnezeu.
    Repertoriul tematic în cadrul programului de tineret se poate desfăşura gradat în curbă ascendentă muzicală şi tematică, de ex. de la cântări al căror mesaj vorbeşte despre sfinţire şi pocăinţă până la cântări de exaltare spirituală, de laudă şi mulţumire la adresa lui Dumnezeu.
    Mesajele propoziţionale sunt:
1. Studiile/temele biblice- se vor folosi metode şi procedee de predare interactive de tip dezbatere, feed – back , brain – storm, etc; metodele de predare tip clasic (precum expunerile) trebuie intercalate cu aceste metode noi, interactive care dezvoltă gândirea.
    În desfăşurarea studiilor se pot folosi mijloace de predare precum:
Retro-proiectorul, video-proiectorul, planşele schematice, schiţe, etc.
2. Temele extrabiblice – studiul lor presupune o perspectivă biblică,
de ex. relaţiile, fumatul, etc.
    Aceste sunt de fapt  probleme cu care se confruntă tinerii /adolescenţii.Metodele de predare a lor trebuie sa fie, de asemenea, interactive.
3.Testele, concursurile, jocurile, sondajele
     - presupun o implicare activă a tinerilor,adolescenţilor
     - presupun o evaluare a valorilor morale, culturale, etc ale tinerilor
     - de asemenea, sondează preocupările şi tendinţele acestora, permiţându-le liderilor punctul de plecare în tratarea temelor biblice şi extrabiblice
4.Mesajele devoţionale -  sunt motive de rugăciune, gânduri meditative în timpul de închinare aflat în desfăşurare, timpul lor de prezentare este relativ scurt 5-10 minute.
    Pot fi  promovaţi tinerii pentru a le expune
5. Cărţiile creştine  sunt acele instrumente care au o perspectivă sănătoasă biblică ele sunt recomandate de pastor, lider şi se pot clasifica în funcţie de interesul tinerilor la anumite teme, autori cunoscuţi.
                                     IV. CONCLUZIE

    Scopul proiectului este ca această lucrare cu tineretul, (care presupune diferitele activităţi şi conţinuturi educativ - spirituale)  să se poată dezvolta, în timp, într-un model de trăire, într-un mod de viaţă, aşa cum ni l-a oferit însuşi Domnul nostru Isus (1 Ioan 2;6)
 Trimite articolul unui prieten