Prima pagina
 
Fotografii reprezentative
    Noi credem...

     În inspiraţia infailibilă a Sfintelor Scripturi, ca fiind autoritatea supremă în toate problemele de credinţă şi conduită.
     Într-un singur Dumnezeu, Spirit infinit si perfect, în care toate îşi au sursa, suportul şi sfârşitul, care există etern în Trei Persoane: Tatăl , Fiul şi Duhul Sfânt.


Că Isus Hristos este Dumnezeu, întrupat de la Duhul Sfânt prin fecioara Maria.
     Că Isus a fost răstignit, îngropat şi a înviat din morţi, că El s-a înălţat la ceruri şi astăzi este la dreapta Tatălui, mijlocind pentru noi.
     Că Duhul Sfânt există din veşnicie ca a Treia persoană din Dumnezeire şi este egal în esenţă cu Tatăl şi cu Fiul.
     Că toţi îngerii, făpturi nemuritoare, au fost creaţi de Dumnezeu, cu puteri şi inteligenţă supranaturală.
     Că toţi oamenii, deşi creaţi după chipul lui Dumnezeu, au păcătuit; că omenirea este condamnată şi are nevoie de mântuire.
      Că justificarea, regenerarea şi naşterea din nou au loc în vieţile acelora care cred în Isus Hristos, în mod real, adică Îl primesc în inimă ca Domn şi Mântuitor personal.
     În sfinţire, ca o lucrare ulterioară a naşterii din nou, prin credinţa în sângele lui Hristos, prin Cuvânt şi prin Duhul Sfânt.
     Sfinţenia este standardul de viaţă pe care Dumnezeu îl cere copiilor Săi.
     În botezul cu Duhul Sfânt, ca dar ulterior naşterii din nou.
     În vorbirea în limbi, ca semn iniţial al botezului cu Duhul Sfânt.
     În botezul în apă prin scufundare, în numele Tatălui, al Fiului si al Duhului Sfânt.
     În vindecările divine care rezultă din ispăşirea de la cruce.
     În Cina Domnului.
     În revenirea Domnului Isus înainte de necazul cel mare, pentru a-i învia pe cei neprihăniţi care au adormit în Hristos şi pentru a-i ridica de pe Pământ pe sfinţii care vor fi în viaţă, pentru a fi totdeauna cu Domnul.
 Trimite articolul unui prieten